Members

Staff

Faculty members

Shin’ichi Konomi, Professor

Shin’ichi Konomi
Professor

Informatics

Masanori Yamada, Associate Professor

Masanori Yamada
Associate Professor

Educational Technology, Learning Science

Yuki Yamada, Associate Professor

Yuki Yamada
Associate Professor

Behavioral science, Cognitive science

Tsuyoshi Okamoto, Associate Professor

Tsuyoshi Okamoto
Associate Professor

Theoretical Neuroscience

Kentaro Kojima,Associate Professor

Kentaro Kojima
Associate Professor

Elementary particle physics, Physical Education

Kohei Hatano,Associate Professor

Kohei Hatano
Associate Professor

Machine learning

Kazuhiro Yasunaga,Associate Professor

Kazuhiro Yasunaga
Associate Professor

Educational Measurement, Educational Psychology

Fumiya Okubo,Assistant Professor

Fumiya Okubo
Assistant Professor

Computation Theory, Automata Theory

Misato Oi,Research Fellow

Misato Oi
Research Fellow

Educational Psychology, Cognitive Psychology
Associate faculty

Koji Okamura, Professor

Koji Okamura
Professor

Head, Cybersecurity Center,
Research Institute for Information Technology

Yoshihiro Okada, Professor

Yoshihiro Okada
Professor

Head, Innovation Center for Educational Resource

Masayuki Takeda, Professor

Masayuki Takeda
Professor

Graduate School and Faculty of Information Science and Electrical Engineering

Eiji Takimoto, Professor

Eiji Takimoto
Professor

Graduate School and Faculty of Information Science and Electrical Engineering

Atsushi Shimada,Associate Professor

Atsushi Shimada
Associate Professor

Graduate School and Faculty of Information Science and Electrical Engineering

Daiki Suehiro,Assistant Professor

Daiki Suehiro
Assistant Professor

Graduate School and Faculty of Information Science and Electrical Engineering

Yuta Taniguchi,Assistant Professor

Yuta Taniguchi
Assistant Professor

Graduate School and Faculty of Information Science and Electrical Engineering

Sachio Hirokawa, Professor

Sachio Hirokawa
Professor

Research Institute for Information Technology

Wang Jingyun,Assistant Professor

Jingyun Wang
Assistant Professor

Research Institute for Information TechnologyStaff

Yukio Inoue

Yukio Inoue

Technical Support Staff

Junko Umemoto

Junko Umemoto

Assistant Technician

Tomomi Oki

Tomomi Oki

Assistant Technician

Emi Hamasaki

Emi Hamasaki

Assistant Technician
Advisory board

Shunichi Maruno, Professor

Shunichi Maruno
Professor

Executive Vice President,
Senior Vice President

Hiroto Yasuura, Professor

Hiroto Yasuura
Professor

Executive Vice President,
Senior Vice President

Rin-ichiro Taniguchi, Professor

Rin-ichiro Taniguchi
Professor

Director of Research Institute for Information Technology,
Graduate School and Faculty of Information Science and Electrical Engineering

Hiroaki Ogata, Professor

Hiroaki Ogata
Professor, Kyushu University

Information Science, Educational technology


Students

Gao Yiduo

Gao Yiduo

M2

Li Huiyong

Li Huiyong

M2

alumni

Yin Chengjiu,Research Associate Professor

Yin Chengjiu
Research Associate Professor(then)

Information Engineering, Educational Computing

Kousuke Mouri,Research Fellowship for Young Scientist

Kousuke Mouri
Research Fellowship for Young Scientist(then)

Information Science, Educational technology

Yuko Hasegawa

Yuko Hasegawa

Technical Support Staff(then)

Mahiro Kiyota

Mahiro Kiyota

M2(then)

Fu Xinyu

Fu Xinyu

M2(then)

Lin Dong

Lin Dong

M2(then)